Труд инвалидов

Юриспруденция. 19.04.2017

Труд инвалидов. Должен ли быть установлен для инвалида сокращенный рабочий день? Должна ли быть установлена для инвалида большая продолжительность отпуска?

Должен ли быть установлен для инвалида сокращенный рабочий день?

У випадках, передбачених законодавством, на власника або уповноважений ним орган покладається обов’язок організувати навчання, перекваліфікацію і працевлаштування інвалідів відповідно до медичних рекомендацій, встановити на їх прохання неповний робочий день або неповний робочий тиждень та створити пільгові умови праці.

— Стаття 172 КЗпП (Застосування праці інвалідів)

За угодою між працівником і власником або уповноваженим ним органом може встановлюватись як при прийнятті на роботу, так і згодом неповний робочий день або неповний робочий тиждень… Оплата праці в цих випадках провадиться пропорціонально відпрацьованому часу або залежно від виробітку. Робота на умовах неповного робочого часу не тягне за собою будь-яких обмежень обсягу трудових прав працівників.

— Стаття 56 КЗпП (Неповний робочий час)

Таким образом, по просьбе инвалида работодатель обязан установить неполный рабочий день либо неполную рабочую неделю. Из чего вытекает, что если такой просьбы нет — то и обязанности такой у работодателя не возникает. Если для инвалида устанавливается сокращенный рабочий день или сокращенная рабочая неделя, то оплата труда производится пропорционально отработанному времени либо в зависимости от выработки.

Должна ли быть установлена для инвалида большая продолжительность отпуска?

Інвалідам I і II груп надається щорічна основна відпустка тривалістю 30 календарних днів, а інвалідам III групи — 26 календарних днів.

— Стаття 6 ч.7 ЗУ Про відпустки (Щорічна основна відпустка та її тривалість)

Таким образом, работодатель обязан предоставить работнику-инвалиду отпуск большей продолжительности. Также необходимо учесть, что, в отличие от общего правила, инвалиду, по его желанию, работодатель обязан предоставить отпуск в течение первых шести месяцев (п. 2 ч. 7 ст. 10 Закона об отпусках), в любое удобное для инвалида время (п. 2 ч. 12 ст. 10 Закона об отпусках), отпуск без сохранения заработной платы — до 30 календарных дней ежегодно инвалидам III группы и до 60 календарных дней ежегодно инвалидам I и II групп. Также инвалиды-чернобыльцы 1-ой категории имеют право на дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 14 рабочих дней в год.

Метки:

Комментарии (0)

 

Читайте также: